Sokolovská uhelná12.09.2020  -  Půlmilionovou pokutu uložili inspektoři České inspekce životního prostředí Sokolovské uhelné.

 

Podle mluvčí inspekce Radky Nastoupilové firma porušila v souvislosti s únikem fenolové vody s obsahem dehtu do povrchových vod závazné podmínky platného integrovaného povolení na úseku ochrany vod a nakládání se závadnými látkami. Případ se stal loni v únoru. „Nebezpečné závadné látky unikly z jímky do dešťové kanalizace, následně do dočišťovací nádrže a do povrchových vod. Vzorkováním bylo prokázáno překročení maximálních hodnot koncentrací. Několik dní byla ovlivněna jakost povrchových vod Chodovského potoka,“ uvedla mluvčí. „Provozovatel zařízení musí veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují závadné látky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno jejich úniku do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Provozovatel musí průmyslovou a dešťovou kanalizaci udržovat v takovém stavu, aby k úniku nedošlo,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu inspekce v Ústí nad Labem.