Das Kloster erlaubte den Besuchern, normalerweise unzugängliche Bereiche zu betreten13.09.2020  -  Září je v klášteře v Kladrubech ve znamení mimořádných prohlídek. V sobotu je na programu Monastýrování, kdy jsou prohlídky tématicky zaměřené na klášterní architekturu.
 
Mimořádné prohlídky se uskutečnily také před týdnem, a to v rámci šestého ročníku netradičních prohlídek Víme, kudy chodíme.
 
Návštěvníci kláštera se při nich dostali do prostor, které nepatří a ani nebudou patřit do běžných prohlídkových okruhů. Letos poprvé sestoupili do sklepení pod latinskou školou a mohli si prohlédnout prostory určené pro skladování potravin, vína a piva z klášterního pivovaru. Následně prošli interiéry v prvním patře, kde se kdysi nacházely třídy pro studenty.
 
Klášterní škola v Kladrubech nevzdělávala pouze řeholníky, ale také syny měšťanů a šlechtických rodin. Mezi nejznámější studenty kladrubské klášterní školy patřil renesanční spisovatel Mikuláš Dačický z Heslova.
 
V 18. století ale došlo k přeměně, kdy při klášterní škole vznikla škola hlavní, která byla určená pro děti z celého kladrubského farního obvodu.
 
Ani to ale v roce 1782 nezabránilo jejímu uzavření.
 
Po zrušení kláštera a po zakoupení areálu rodinou Windischgrätzů byla budova bývalé školy proměněna na byt vrchního nadlesního. Později byl tento prostor používán pro uložení svozových sbírkových fondů a využíval jej i Památník národního písemnictví.
 
Od 90. let je latinská škola postupně opravována. V současné době jsou interiéry latinské školy využívány jako reprezentativní prostory, taktéž pro konání civilních obřadů, jako výstavní prostory a sály pro společenské a kulturní akce.