Im Rahmen des konzentrierten Trainings von EOD-Gruppen namens Minigator 2020 wurden sie in der Beseitigung von improvisierten Sprengsystemen mit Sprengfallen geschult.13.09.2020 - Neznámý muž zakopává v zemi podezřelý předmět, ze kterého je vyvedený kabel. Bezpilotní zařízení vyhodnocuje tuto aktivitu jako hrozbu a zneškodňuje útočníka. Na místo je povolána EOD (Explosive Ordnance Disposal) skupina, která má potvrdit IED (Improvised Explosive Device – nástražné výbušné zařízení) a případnou hrozbu zneškodnit.

 

Podobných scénářů bylo během posledních 14 dnů pro pyrotechniky 15. ženijního pluku v Bechyni připraveno více jak 25. V rámci soustředěného výcviku EOD skupin pod názvem Minigator 2020 se cvičili v likvidaci improvizovaných nástražných výbušných systémů.
 
„Celý výcvik byl postaven na jednoduché rozehře. Ve smyšleném postkomunistické zemi se chystají volby. Působí tam jak mocenské složky, tak i separatisté, kteří se snaží různými násilnými prostředky volby narušit,“ popsal výchozí scénář velitel letošního ročníku Minigatoru kapitán Robert Braun.
 
ROZHODUJÍ PODLE PRIORIT
 
Prvotní informace získává operační středisko z různých zpravodajských zdrojů. „V takticko-operačním centru působí velitelé, kteří rozhodují, který tým bude nasazený kam. Může se stát, že incidentů bude v jeden moment víc a pak se ti velitelé musí rozhodnout na základě priorit, například úkolu vojska či ohrožení na životech, kam pošlou pyrotechniky přednostně a co může počkat,“ upřesnil rozdělování úkolů náčelník oddělení informační podpory C-TIP major Martin Turek.
 
Každý tým je vybaven standardními přístroji a EOD nářadím, které specialisté potřebují pro svoji práci. Nejčastěji bývají používány rentgeny, obleky či roboti různých velikostí. „Nejdůležitější je spolupráce těch čtyř členů skupiny. Každý musí vědět, co má dělat. Samotný zásah bych přirovnal k cibuli. Postupně odkrajuješ jednotlivé hrozby, až ti zůstane jen jedna, kterou musíš na závěr zlikvidovat,“ přiblížil práci pyrotechniků velitel skupiny EOD rotmistr Zbyněk Pokorný.
 
NOVÉ REÁLNÉ SITUACE
Příprava výcviku není vůbec jednoduchá záležitost. Organizátoři se snaží každý rok vymyslet nové situace, které by mohli odpovídat reálnému životu. "Ve scénářích se vychází ze zkušeností a z poznatků, které se za ten rok ve světě objeví. Snažíme se simulace aktualizovat, aby se týmy zbytečně necvičily na starší systémy, které byly používány před deseti lety,“ popsal hlavní smysl celého výcviku instruktor nadrotmistr Jan Jaroš.
 
CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ
 
Kromě přípravy scénářů měl na starosti i hodnocení jednotlivých zásahů. Podle EOD specialisty Pokorného ale není až tak důležité všechno zvládnout na jedničku: „Já zastávám názor, že je lepší se spálit, protože pak tu chybu už člověk nikdy neudělá. Když se vám pořád daří, tak získáváte až moc velkou jistotu. Chybí tam ta pokora a může dojít k fatální chybě, která vás nebo někoho jiného může stát život.“